Systemy bezpieczeństwa i kontroli dostępu to podstawowy element wyposażenia instalacyjnego nie tylko w sektorach publicznych, ale i prywatnych. Wśród nich jednym z ciekawych elementów jest wykorzystanie zamków szyfrowych, dzięki którym możliwe jest zaprogramowanie indywidualnych kodów dostępów dla ponad 1000 użytkowników.

Możliwości sterowania urządzeniem

Zamek szyfrowy Eura wykorzystywany jest w systemach bezpieczeństwa, głównie w przypadku wejścia na posesję w przypadku montażu zewnętrznego lub do kolejnych sektorów, przy kontroli dostępu wewnątrz budynków.

Zamek połączony jest z ryglem elektromagnetycznym, a jego zwolnienie następuję za pośrednictwem jednego z trzech sposobów sterowania za pośrednictwem karty zbliżeniowej ID, karty i dodatkowym kodzie dostępu lub samego kodu.

Po zakupie i zamontowaniu zamka w odpowiednim miejscu, należy przeprowadzić procedurę instalacyjną urządzenia Eura. Zamek szyfrowy podczas programowania również posiada swoje zabezpieczenie przed niepożądanym i niekontrolowanymi zmianami w ustawieniach. W tym celu, na początku dwukrotnie wprowadzamy klucz dostępu Master dołączony do instrukcji konkretnego egzemplarza zamka. Po wprowadzeniu kodu master w przypadku dodawania nowej karty użytkownika wybieramy kod sekwencji * i 7, następnie przeciągnąć kartę przez czytnik i zaczekać aż urządzenie przetworzy dane i wyświetli informację o dodaniu nowej karty. Przy jednoczesnym dodawaniu kodu dostępu do karty należy po przejściu operacji dostępu do strefy ustawieć wpisać dowolny czterocyfrowy kod 0-9. Zamek posiada jednokanałowy system informowania użytkownika o błędnie przeprowadzonych operacjach- czerwony sygnał świetlny zawsze oznacza błąd (informację o źle wpisanym kodzie, o istniejącym kodzie/karcie w bazie), oraz zielony- sygnał akceptacji.

Do każdego urządzenia dołączona jest zawsze szczegółowa instrukcja obsługi i kodowania.